1. ԷՊՕՔՍԻԴ-ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՁԵՌՔՈՎ ՆԵՐԿԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նախատեսված է տանիքների, սարքավորումների, կոնստրուկցիաների ներկապատման համար, առանց նախորոք մաքրելու այդ մակերեսները ժանգից և հին ներկերից:

Ներկապատումը ձեռքով:

Գինը սկսած 1,400 դր/կգ

2. ՆԵՐԿ ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ԵՆԹԱՇԵՐՏԱՎՈՐՎԱԾ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂԻ ՎՐԱ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ

Պատվածք ստանալու համար:Ակրիլատային խեժի, էպօքսիդային խեժի, կաուչուկի հիման վրա է:Երաշխավորված է ոչ պակաս 10 տարի շահագործում:
Գույները ըստ պահանջի:

Ներկապատումը ձեռքով:

Գինը սկսած 1,600 դր/կգ

3. ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՓԱՅԼ ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿԵՐ

Նախատեսված են զինվորական սարքավորումների ներկապատման համար:

Գինը սկսած  1,200 դր/կգ
4. ՆԵՐԿԵՐ ХВ (ХВ-16, ХВ-124) ԴԱՍԻՑ

Օգտագործվում են մետաղական կոնստրուկցիաների, սարքավորումների և այլն ներկապատման համար, որոնք աշխատում են բարդ մթնոլորտային պայմաններում:

Գինը սկսած  1,100 դր/կգ
5. ՆԵՐԿԵՐ ԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՈՒՉՈՒԿ ՀԻԴՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏԱՅԻՆ

Երկնագույնի տարբեր երանգները:

Երաշխավորված է 5 տարվա շահագործման բարդ մթնոլորտային պայմանների համար:

Գինը սկսած  1,400 դր/կգ
6. ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ՆԵՐԿՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՐԵՐ

Ջրային և հայկական ծագում ունեցող քարերից պատրաստված գունանյութերի հիման վրա է: Ներկն օգտագործվում է շենքերի ճակատների և ներքին հարդարման համար:

Գինը սկսած 600 դր/կգ
7. ՆԵՐԿԵՐ ԿԻՍԱՉՈՐԱՑՈՂ ՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԽԵԺԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

(գույները՝ փղոսկրի, մոխրագույն, դեղին, կանաչ, կապտականաչավուն, կարմիր, սև)

Գինը սկսած 800 դր/կգ
8. ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ԵՎ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ԲԻՏՈՒՄՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ
ՄԱԾՈՒԿ ԲՊ-1 ՄԱԿՆԻՇԻ 

Նախատեսված է բետոնե, երկաթբետոնե, մետաղական կոնստրուկցիաների, մետաղական տարողությունների, մետաղական խողովակաշարերի, հարթ տանիքների, ավտոմեքենաների թափքերի և այլ մակերեսների խոնավությունից, ջրի ազդեցությունից ու կոռոզիայից պաշտպանելու համար, ինչպես նաև հարթ տանիքները ջրամեկուսացնելու համար:

ԲՊ-1-ը իզոլյացիա է 1-1,5 կգ

ԲՊ -1Ս-ը ուժեղացված մեկուսացված բութիլկաուչուկ կամ դիվինիլիզորային կաուչուկ է

ԲՊ- 1(4)-ը շատ ուժեղացված մեկուսացված էպոքսիդային խեժ կամ բութիլկաուչուկ 1,4

Գինը        ԲՊ-1 600 դր/կգ
Գինը        ԲՊ- 1(4) 900 դր/կգ
Գինը        ԲՊ -1Ս 750 դր/կգ
9. ԲԻՏՈՒՄՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՄԱԾՈՒԿ ՃԵՂՔԱԼՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Արտադրվում է երկու տիպի՝
-հալույթ սոսինձ` ԲՊ-3հ,
-օրգանական լուծիչներով` ԲՊ-2:
Նախատեսված է բետոնե և ասֆալտեբետոնը շինվածքների ջերմային կարերի ճեղքալցման և հերմետիկացման համար:

Գինը        ԲՊ-3հ 750 դր/կգ
Գինը        ԲՊ- 2 600 դր/կգ
10. ՀԵՂՈՒԿ ԽՑԱՐԱՐ ՄԻՋԱԴԻՐՆԵՐ

Օգտագործվում են անջատովի միացությունների խցարման համար, որոնք աշխատում են յուղաբենզինային, գոլորշու, ջրի, օդի, իներտ գազերի, ալիֆատիկ լուծիչների, դիզելային վառելանյութի միջավայրում 15 ՄՊա ճնշման և -60° C մինչև +150° C ջերմաստիճանի պայմաններում:

Գինը        ԳԻՊԿ-244 27,300 դր/կգ
Գինը        ԳԻՊԿ-24-20 28,200 դր/կգ
11. ՀԵՐՄԵՏԻԳ ԷԴՄԱԳ 

Բութիլ կաուչուկի հիմքով բարձր աստիճանի կպչունության ինքնասոսնձվող ջրագազաանթափանց հերմետիկացնող նյութ է:
Արտադրվում է պարանի տեսքով, ծածկված հակաադգեզիոն թաղանթով:

Գինը        L=1 մ և S = 0,025 մ այս դեպքում 1,000 դր/կգ
Գինը        L=1մ և S = 0,030մ այս դեպքում 1,200 դր/կգ
12. ՀԱԼՈՒՅԹ ՍՈՍԻՆՁՆԵՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՐՄԵՏԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Արտադրվում է երկու տեսակի:

Գինը        Սև բիտումային 3,000 դր/կգ
Գինը        Գունավոր (կարմիր, դեղին, սպիտակ) 3,800 դր/կգ
13. ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՄԱԾՎԱԾՔ՝ ԷՊ-0010 Մ, ԷՊ-0026, ԷՊ-0075 ՄԱԿՆԻՇՆԵՐԻ

Օգտագործվում են որպես հակակոռոզիոն երկարաժամկետ պաշտպանիչ միջոց խողովակաշարերի, ջրատարների, զտիչների և այլնի համար:

Գինը        ԷՊ-0010Մ 2,200 դր/կգ
Գինը        ԷՊ-0026 2,400 դր/կգ
Գինը        ԷՊ-0075 2,200 դր/կգ
14. ԷՄԱԼ` ԵՐԿԱԹՅԱ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆՅԱ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

որոնք օգտագործվում են առավելապես գինիների պահպանման և տեղափոխման ասպարեզում: Արտադրվում են հետևյալ մակնիշի էմալներ ХС-558Э, ХС- ЭД համապատասխան ХС-558, ХС- ЭД լաքերի հետ:

Գինը        Էմալ ХС-558Э 2,200 դր/կգ
Գինը        Լաք ХС-558 2,600 դր/կգ
Գինը        էմալ ХС-ЭД 2,400 դր/կգ
Գինը        Լաք ХС-ЭД 2,880 դր/կգ
15. ԷՊՈԼՅՈՒՔՍ-2ՄՄԱԿՆԻՇԻ ԷՄԱԼ ևԷՊՕԼՅՈՒՔՍ-2ՄԼ
ՄԱԿՆԻՇԻ ԼԱՔ մետաղյա և երկաթբետոնյա տարողությունների կոռոզիայից
պաշտպանելու համար է:

Օգտագործվում է նաև սպիրտների, գինիների, աղաջրերի, հիմնային և թույլ թթվային լուծույթների պահպանության ոլորտում:

Գինը        էմալ սկսած  6,000 դր/կգ
Գինը        Լաք սկսած  7,000 դր/կգ
16. ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ԷՄԱԼ՝ ԷՊԷԴ-1 ՄԱԿՆԻՇԻ 

Երկփաթեթանի է: Օգտագործվում է որպես հակակոռոզիոն պաշտպանիչ էմալ մագիստրալային խողովակաշարերի, մետաղական և երկաթբետոնե պատրաստվածքների համար, որոնք աշխատում են արագ հոսող ջրերի, խոնավ հողի և այլն անմիջական շփման պայմաններում:

Գինը        Կապույտ գույն 1,500 դր/կգ
Գինը        Կարմիր Գինը 1,400 դր/կգ
17. Էմալ ԷՊ-7105

Երկփաթեթանի Է: Նախատեսվասծ է մետաղական մակերևույթները կոռոզիայից պաշտպանելու համար, այդ թվում տաք հիմնային լուծույթներից:

Գինը        Կարմիր գույն և շականակագույն 1,600 դր/կգ
18. ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՆԵՐԿ (ԷՄԱԼ) ՀԻԴՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏ ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԻԴՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏ ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ

Երկաթյա սարքավորումների, խողովակաշարերի և այլ կոնստրուկցիաների երկարատև հակակոռոզիոն, հիդրոմեկուսացման համար:

Գինը սկսած 1,800 դր/կգ
19. ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ՝ ԷՊԷԴ–2 ՄԱԿՆԻՇԻ:

Երկփաթեթանի է:

Նմանակն է ՙԲՈՍՏԻԿ՚-95-11 և ՙՊՐՈՄԵՏԵԿ՚ ծածկույթներին: Նախատեսված է խողովակների, սարքավորումների ներքին և արտաքին մակերևույթների պատման համար:

Գինը        Երկնագույն 2,500 դր/կգ
Գինը        Կարմիր գույնի 2,300 դր/կգ
Գինը        Դեղին գույնի 2,400 դր/կգ
Գինը        Կանաչ գույնի 2,800 դր/կգ
20. ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ՆԵՐԿ (մինչև 700° C) ԷԴՄԱԳ-700 ՄԱԿՆԻՇԻ
Գինը 4,600 դր/կգ

21.
ՆԱԽԱՆԵՐԿ ԱԼԿԻԴԱՅԻՆ ГФ-046 М ՄԱԿՆԻՇԻ ՆՄԱՆԱԿՆ Է

Նախատեսված է ХВ, КЧ, МЛ, НЦ տիպի ներկերից առաջ փայտի և մետաղների պատման համար: Կարելի է որոշ դեպքերում օգտագործել նաև որպես ներկանյութ: Գույնը կարմրա-շագանակագույն է, կարմիր:

Գինը 750 դր/կգ
22.ՆԱԽԱՆԵՐԿ AK-070. Գույնը – դեղնավուն

Նախատեսված է գունավոր մետաղների ներկման համար: Հատուկ սև մետաղների համար արտադրվում է մոխրագույն:

Գինը 1,100 դր/կգ
23.ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ԼԱՔ՝ ԷՊԷԴ-1 ՄԱԿՆԻՇԻ

Նախատեսված է քարե, բետոնե հատակների համար:

Գինը 2,500 դր/կգ
24. ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՔԼՈՐԿԱՈՒՉՈՒԿ-ԱԼԿԻԴԱՅԻՆ ԼԱՔ

Նախատեսված է հակակորոզիային ծածկույթների համար `անբարենպաստ եղանակային պայմաններում:

Գինը 1,500 դր/կգ

25.
ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԷՊՕՔՍԻԴԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ԼԱՔ

Դրսի և ներսի աշխատանքների համար, բոլոր տիպի նյութերի համար:

Գինը 2,700 դր/կգ
26.ՖԻԲՐՈԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ

– ակրիլատային թթվի հոմոպոլիմերի և քլորացված պոլիվինիլքլորիդի հիման վրա (Ֆ-1)
– պոլիակրիլատային հիմքի վրա (Ֆ-2)
Օգտագործվում են որպես հիդրոֆոբիզացնող միջոց տուֆերի, ֆելզիտների, բազալտների որոշ տեսակների, գիպսից և ցեմենտբետոնից պատրաստված իրերի համար, որոնք շահագործվում են ջրի հետ ինտենսիվ շփման պայմաններում:
Օգտագործվում է նաև որպես ենթաշերտ՝ ջրասեր նյութերը պատելու
համար, ներկելուց առաջ:

Գինը        Ֆ-1 1,200 դր/կգ
Գինը        Ֆ-2 1,100 դր/կգ

27.
ՀԵՂՈՒԿԼՈՒՄԷԴ

Նախատեսված է մետաղների ժանգազերծման և յուղազերծման համար:

Գինը 1,300 դր/կգ

28.
ԱՊՐԵՏ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ակրիլատային լատեքսների հիման վրա է, ծածկվող մակերևույթին տալիս է փայլ,
ջրադիմացկունություն, պայծառություն:

Գինը սկսած 1,200 դր/կգ

29.
ՍՈՍԻՆՁ ՀԵՐՄԵՏԻԿ

Չհագեցած պոլիէֆիրների հիման վրա է: Օգտագործվում է քարերի մակերևույթի ճեղքերը լցոնելու, քարերը միմյանց սոսնձելու համար:

Գինը 1,200 դր/կգ
30. ՍՈՍԻՆՁ ՔԱՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Էպօքսիդային խեժի հիման վրա: Նախատեսված է քարերի, ճեղքերի լցոնման և սոսնձման համար:

Գինը 2,200 դր/կգ
31.ՆԵՐԿՄԱԾՈՒԿ ՍՊՈՐՏԻ ՀԱՄԱՐ

Նախատեսված է սպորտային խաղահրապարակների (թենիսի), վազքուղիների վրա ռետինանման ծածկույթ ստանալու համար:

Գինը        Օրգանական լուծիչով սկսած 1,300 դր/կգ
Գինը        Ջրային հիմքով սկսած 1,200 դր/կգ
32. ՆՅՈՒԹԵՐ ԿԱՂԱՊԱՐՎՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՎ

Օգտագործվում են արդյունաբերական, քաղաքացիական շինությունների, պահեստային տնտեսությունների, ավտոտնակների և այլն հատակների ստացման համար:

Գինը սկսած 1,800 դր/կգ
33. ԷՄԱԼ ՊՖ –820 երկփաթեթանի (լաք ПФ-170 + մածուկ ПАП-2)

Նախատեսված է պողպատե, ալյումինե և մագնիումական իրերի պաշտպանության համար։

Գույնը – արծաթագույն:

Գինը 2,000 դր/կգ
34.ԳՐՈՒՆՏ ԳՖ – 021

Մետաղյա և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների նախաներկման համար:

Գինը 900 դր/կգ
35.ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿ
Գինը        А-1 312 դր/կգ
Գինը        А-2 380 դր/կգ
Գինը        А-3 410 դր/կգ
36.ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿ

Խոնավակայուն, բարձր ծածկողականություն:

Գինը        Э-1 420 դր/կգ
Գինը        Э-2 540 դր/կգ
Գինը        Э-3 650 դր/կգ
37. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ՆԵՐԿ (ԷՄԱԼ)
Գինը        Ակրիլատային տարբեր գույների սկսած 850 դր/կգ
Գինը        Ալքիդե-հիդրոկարբոնատային սկսած 750 դր/կգ
Գինը        Քլորակաուչուկ-ալքիդային սկսած 1,000 դր/կգ
38.ԷՊՕՔՍԻՋՐԱԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (Երկփաթեթանի)

Նախատեսված է մետաղական խողովակների, սարքավորումների, երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաների ներքին և արտաքին մակերևույթների պատման համար:

Գինը 2,000 դր/կգ

ՄԵԾ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԶԵՂՋԵՐ 5 ± 15%-ով: