Արտադրությունը օգտագործող ասպարեզներ

Գործունեության հիմնական ուղղություններ հիմնական արտադրության տեսականու քիմիական բանաձևերի արտադրություն

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻՆ

•  հակակոռոզիոն ունիվերսալ ներկ (տարբեր գույների) բոլոր տեսակի մակերևույթների համար

•  տարբեր մակնիշի նախաներկեր, որոնք հակակոռոզիոն պոլիմերային մածուկը դարձնում են ջրամեկուսիչ

•  պոլիմերային մածուկներ ճեղքալցման համար

•  ճանապարհային նշագծման ներկեր

•  էմալ ՛՛Էպօքյուքս՛՛ մակնիշի բաղադրության շահագործման յուրահատուկ հատկությունը թույլ է տալիս պողպատյա և երկաթբետոնե տարողությունների, ջրի, աղաջրի, հիմնային լուծույթների, գազերի, գինիների, սպիրտների և այլ ակտիվ նյութերի V-16 և XV-12 դասակարգի ներկերի ազդեցությունից պաշտպանելու համար

•  ներկեր ջրավազանների համար

•  ներկ-մածուկ սպորտային խաղահրապարակների (թենիսի), վազքուղիների վրա երկարաժամկետ ծածկույթ ստանալու համար

•  էպօքսիդային ԷՊ-էԴ-1 մակնիշի էմալը ունի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ հատկություն միջին ագրեսիվության հեղուկներից (ջուր, աղաջուր և այլն), մետաղական, երկաթբետոնե և այլ մակերևույթների պաշտպանության համար, ինչպես նաև օգտագործում են ջրային արագ հոսքերի պայմաններում

•  էպօքսիդային հակակոռոզիոն ԷՊ-ԷԴ-2 մակնիշի ծածկույթը նմանակն է ՛՛ԲՈՍՏԻԿ՛՛-95-11 և ՛՛ՊՐՈՄԵՏԵԿ՛՛ ծածկույթների, որոնք նախատեսված են խողովակների, սարքավորումների, ներքին և արտաքին մակերևույթների պատման համար

•  ունիվերսալ էպօքսիդային լաք ԷՊ-ԷԴ-0, որը նախատեսված է քարի, բետոնի հատակների համար

•  ունիվերսալ քլորկաուչուկ-ալքիդային լաք, որը նախատեսված է դրսի բարդ տիպի ներկերի հակակոռոզիոն լաքապատման համար

•  հրակայուն ներկ ԷԴՄԱԳ-700 մակնիշի կայունությունը մինչև 700°C

•  ջրակայուն ներկ ՛՛Հայկական քարեր՛՛, նախատեսված են շենքների ճակատների և ներքին հարդարման համար, տարբեր կլիմայական պայմաններում

•  ժանգազերծողր քսուկ մաքրող տարբեր հեղուկների

 պոլիմերային սոսինձների ավելի քան 100 նմուշ

•  հեղուկ, խցարար միջադիրներ, որոնք օգտագործվում են անջատովի միացությունների խցարման համար

•  կպչող ժապավեններ փաթեթավորման և պիտակավորման համար

 հալեցման սոսինձներ, ավելի քան 20 նմուշներ

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՍՊԱՐԵԶԸ

•  քաղաքաշինություն

•  արդյունաբերություն

շինարարություն

•  ճանապարհային շինություն

•  կոշիկի և կահույքի արտադրություն

•  մեքենաշինություն

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԸ

•  ներկեր

•  լաքեր

•  պաստաներ

•  նախաներկեր – 4000 տոննա

  հակակոռոզիոն ծածկույթներ – 5000 տոննա

•  սոսինձներ – 3000 տոննա

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐՆ ԵՆ՝

•  Հայաստանի

•  Ռուսաստանի

•  Վրաստանի