Ապրանքատեսակներ

“ՎԱՆՊՈԼԻՄԷԴ” ԵՎ “ԿԱՄԷԴ” ՍՊԸ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ՀՀ, ք. Վանաձոր
Գները ներառում են ԱՀՀ-ը

1. ԷՊՕՔՍԻԴ-ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՁԵՌՔՈՎ ՆԵՐԿԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Նախատեսված է տանիքների, սարքավորումների, կոնստրուկցիաների ներկապատման համար, առանց նախորոք մաքրելու այդ մակերեսները ժանգից և հին ներկերից:

Գինը սկսած – 1050 դր/կգ.

2. ՆԵՐԿ ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ԵՆԹԱՇԵՐՏԱՎՈՐՎԱԾ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂԻ ՎՐԱ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ
Պատվածք ստանալու համար
Ակրիլատային խեժի, էպօքսիդային խեժի, կաուչուկի հիման վրա է
Երաշխավորված է ոչ պակաս 10 տարի շահագործում: Գույները ըստ պահանջի:

Գինը սկսած – 2000 դր/կգ.

3. ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՓԱՅԼ ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿԵՐ
Նախատեսված են զինվորական սարքավորումների ներկապատման համար:

Գինը սկսած – 1250 դր/կգ.

4. ՆԵՐԿԵՐ ХВ (ХВ-16, ХВ-124) ԴԱՍԻՑ
Օգտագործվում են մետաղական կոնստրուկցիաների, սարքավորումների և այլն ներկապատման համար, որոնք աշխատում են բարդ մթնոլորտային պայմաններում:

Գինը սկսած – 1100 դր/կգ.

5. ՆԵՐԿԵՐ ԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՔԼՈՐԿԱՈՒՉՈՒԿ ՀԻԴՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏԱՅԻՆ
Երկնագույնի տարբեր երանգները:

Գինը սկսած – 2100 դր/կգ.

6. ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ՆԵՐԿ “ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՐԵՐ
Ջրային և հայկական ծագում ունեցող քարերից պատրաստված
գունանյութերի հիման վրա է: Ներկն օգտագործվում է շենքերի ճակատների և ներքին հարդարման համար:

Գինը սկսած – 700 դր/կգ.

7. ՆԵՐԿԵՐ ԿԻՍԱՉՈՐԱՑՈՂ ՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԽԵԺԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
(Գույները՝ փղոսկրի, մոխրագույն, դեղին, կանաչ, կապտականաչավուն, կարմիր, սև):

Գինը սկսած – 800 դր/կգ.

8. ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ԵՎ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ԲԻՏՈՒՄ – ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ
ՄԱԾՈՒԿ ԲՊ-1 ՄԱԿՆԻՇԻ

Նախատեսված է բետոնե, երկաթբետոնե, մետաղական
կոնստրուկցիաների, մետաղական տարողությունների, մետաղական
խողովակաշարերի, հարթ տանիքների, ավտոմեքենաների թափքերի և այլ
մակերեսների խոնավությունից, ջրի ազդեցությունից ու կոռոզիայից
պաշտպանելու համար, ինչպես նաև հարթ տանիքները ջրամեկուսացնելու
համար:

Գինը – ԲՊ-1 – 600 դր/կգ.

Գինը – ԲՊ -1Ս – 720 դր/կգ.

Գինը – ԲՊ- 1(4) – 950 դր/կգ.

9. ԲԻՏՈՒՄ-ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՄԱԾՈՒԿ ՃԵՂՔԱԼՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Արտադրվում է երկու տիպի՝
հալույթ սոսինձ` ԲՊ-3հ
օրգանական լուծիչներով` ԲՊ-3հլ
Նախատեսված է բետոնե և ասֆալտեբետոնը շինվածքների ջերմային կարերի ճեղքալցման և
հերմետիկացման համար:

Տիպը  Գինը
ԲՊ-3հ  900 դր/կգ
ԲՊ-3հլ տիպ “Ա”  800 դր/կգ
ԲՊ-3հլ տիպ “Բ”  900 դր/կգ

10. ՀԵՂՈՒԿ ԽՑԱՐԱՐ ՄԻՋԱԴԻՐՆԵՐ
Օգտագործվում են անջատովի միացությունների խցարման համար,
որոնք աշխատում են յուղաբենզինային, գոլորշու, ջրի, օդի, իներտ
գազերի, ալիֆատիկ լուծիչների, դիզելային վառելանյութի
միջավայրում 15 ՄՊա ճնշման և -60° C մինչև +150° C ջերմաստիճանի
պայմաններում:

ԳԻՊԿ-244 Գինը – 27300 դր/կգ.

ԳԻՊԿ-24-20 Գինը – 28200 դր/կգ.

11. ՀԵՐՄԵՏԻԳ ԷԴՄԱԳ
Բութիլ կաուչուկի հիմքով բարձր աստիճանի կպչունության ինքնասոսնձվող ջրագազաանթափանց հերմետիկացնող նյութ է:
Արտադրվում է պարանի տեսքով, ծածկված հակաադգեզիոն թաղանթով:

Գինը – L=1մ և S = 0,025մ այս դեպքում – 1000 դրամ

12. ՀԱԼՈՒՅԹ ՍՈՍԻՆՁՆԵՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԵՐՄԵՏԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Արտադրվում է երկու տեսակի:

Տիպը Գինը
սև բիտումային 3000 դր/կգ.
գունավոր (կարմիր, դեղին, սպիտակ) 3800 դր/կգ

13. ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՄԱԾՎԱԾՔ՝ ԷՊ-0010 Մ, ԷՊ-0026,
ԷՊ-0075 ՄԱԿՆԻՇՆԵՐԻ

Օգտագործվում են որպես հակակոռոզիոն երկարաժամկետ պաշտպանիչ
միջոց խողովակաշարերի, ջրատարների, զտիչների և այլնի համար:

Տիպը Գինը
ԷՊ-0010Մ 2200 դր/կգ.
ԷՊ-0026 2400 դր/կգ
ԷՊ-0075 2200 դր/կգ

14. ԷՄԱԼ` ԵՐԿԱԹՅԱ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆՅԱ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ,
որոնք օգտագործվում են առավելապես
գինիների պահպանման և տեղափոխման ասպարեզում: Արտադրվում են
հետևյալ մակնիշի էմալներ ХС-558Э, ХС- ЭД համապատասխան ХС-558,
ХС- ЭД լաքերի հետ:

Տիպը Գինը
Էմալ ХС-558Э  2200 դր/կգ
Լաք ХС-558 2600 դր/կգ
էմալ ХС-ЭД 2400 դր/կգ
լաք ХС-ЭД 2880 դր/կգ

15. “ԷՊՈԼՅՈՒՔՍ-2Մ” ՄԱԿՆԻՇԻ ԷՄԱԼ և “ԷՊՕԼՅՈՒՔՍ-2ՄԼ”
ՄԱԿՆԻՇԻ ԼԱՔ

Մետաղյա և երկաթբետոնյա տարողությունների կոռոզիայից
պաշտպանելու համար է:
Օգտագործվում է նաև սպիրտների, գինիների, աղաջրերի, հիմնային և
թույլ թթվային լուծույթների պահպանության ոլորտում:

Տեսակը Գինը
էմալ սկսած  5000 դր/կգ
Լաք սկսած 6000 դր/կգ

16. ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ԷՄԱԼ՝ ԷՊ- ԷԴ-1 ՄԱԿՆԻՇԻ
Երկփաթեթանի է:
Օգտագործվում է որպես հակակոռոզիոն պաշտպանիչ էմալ
մագիստրալային խողովակաշարերի, մետաղական և երկաթբետոնե
պատրաստվածքների համար, որոնք աշխատում են արագ հոսող ջրերի,
խոնավ հողի և այլն անմիջական շփման պայմաններում:

Գույն Գինը
Կապույտ 2160 դր/կգ
Կարմիր 2060 դր/կգ

17. ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՆԵՐԿ (ԷՄԱԼ) ՀԻԴՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏ
ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԻԴՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏ
ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ

Երկաթյա սարքավորումների, խողովակաշարերի և այլ
կոնստրուկցիաների երկարատև հակակոռոզիոն, հիդրոմեկուսացման
համար:

Գինը սկսած – 2000 դր/կգ.

18. ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ՝ ԷՊ- ԷԴ–2
ՄԱԿՆԻՇԻ: ԵՐԿՓԱԹԵԹԱՆԻ Է

Նմանակն է ՙԲՈՍՏԻԿ՚-95-11 և ՙՊՐՈՄԵՏԵԿ՚ ծածկույթներին:
Նախատեսված է խողովակների, սարքավորումների ներքին և արտաքին
մակերևույթների պատման համար:

Երկնագույն Գինը – 3000 դր/կգ.
Կարմիր գույնի Գինը – 2800 դր/կգ.
Դեղին գույնի Գինը – 3000 դր/կգ.
Կանաչ գույնի գինը – 3800 դր/կգ.

19. ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ՆԵՐԿ (մինչև 700° C) ԷԴՄԱԳ-700 ՄԱԿՆԻՇԻ

Գինը – 4600 դր/կգ.

20. ՆԱԽԱՆԵՐԿ ԱԼԿԻԴԱՅԻՆ ГФ-046 М ՄԱԿՆԻՇԻ
Նախատեսված է ХВ, КЧ, МЛ, НЦ տիպի ներկերից առաջ փայտի և
մետաղների պատման համար:
Կարելի է որոշ դեպքերում օգտագործել նաև որպես ներկանյութ:
Գույնը կարմրա-շագանակագույն է, կարմիր:

Գինը – 900 դր/կգ.

21. ՆԱԽԱՆԵՐԿ AK-070. Գույնը – դեղնավուն
Նախատեսված է գունավոր մետաղների ներկման համար: Հատուկ սև մետաղների համար արտադրվում է մոխրագույն:

Գինը – 1350 դր/կգ.

22. ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ԼԱՔ՝ ԷՊ-ԷԴ-1 ՄԱԿՆԻՇԻ

Գինը – 2500 դր/կգ.

23. ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՔԼՈՐԿԱՈՒՉՈՒԿ-ԱԼԿԻԴԱՅԻՆ ԼԱՔ

Գինը – 1500 դր/կգ.

24. ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԷՊՕՔՍԻԴ – ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ԼԱՔ

Գինը – 3000 դր/կգ.

25. ՖԻԲՐՈԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
– ակրիլատային թթվի հոմոպոլիմերի և քլորացված պոլիվինիլքլորիդի
հիման վրա (Ֆ-1)
– պոլիակրիլատային հիմքի վրա (Ֆ-2)
Օգտագործվում են որպես հիդրոֆոբիզացնող միջոց տուֆերի,
ֆելզիտների, բազալտների որոշ տեսակների, գիպսից և ցեմենտբետոնից
պատրաստված իրերի համար, որոնք շահագործվում են ջրի հետ ինտենսիվ
շփման պայմաններում:
Օգտագործվում է նաև որպես ենթաշերտ՝ ջրասեր նյութերը պատելու
համար, ներկելուց առաջ:

Գինը Ֆ-1- 1600 դր/կգ.
Գինը Ֆ-2- 1500 դր/կգ.

26. ՀԵՂՈՒԿ “ԼՈՒՄԷԴ”
Նախատեսված է մետաղների ժանգազերծման և յուղազերծման համար:

Գինը – 900 դր/կգ.

27. ԱՊՐԵՏ ՆԵՐԿԵՐ
Ակրիլատային լատեքսների
հիման վրա է, ծածկվող մակերևույթին տալիս է փայլ,
ջրադիմացկունություն, պայծառություն:

Գինը սկսած – 2000 դր/կգ.

28. ՍՈՍԻՆՁ ՀԵՐՄԵՏԻԿ
Չհագեցած պոլիէֆիրների հիման վրա է: Օգտագործվում է քարերի
մակերևույթի ճեղքերը լցոնելու, քարերը միմյանց սոսնձելու համար:

Գինը – 1300 դր/կգ

29. ՍՈՍԻՆՁ ՔԱՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Էպօքսիդային խեժի հիման վրա: Նախատեսված է քարերի, ճեղքերի
լցոնման և սոսնձման համար:

Գինը – 2200 դր/կգ.

30. ՆԵՐԿ-ՄԱԾՈՒԿ ՍՊՈՐՏԻ ՀԱՄԱՐ
Նախատեսված է սպորտային խաղահրապարակների (թենիսի),
վազքուղիների վրա ռետինանման ծածկույթ ստանալու համար:

օրգանական լուծիչով Գինը սկսած – 2100 դր/կգ.
ջրային հիմքով Գինը – 1800 դր/կգ.

31. ՆՅՈՒԹԵՐ ԿԱՂԱՊԱՐՎՈՂ ՀԱՏԱԿՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՎ

Օգտագործվում են արդյունաբերական, քաղաքացիական
շինությունների, պահեստային տնտեսությունների, ավտոտնակների և
այլն հատակների ստացման համար:

Գինը սկսած – 2400 դր/կգ.

32. ԷՄԱԼ ՊՖ –820 երկփաթեթանի (լաք ПФ-170 + մածուկ
ПАП-2)

Նախատեսված է պողպատե, ալյումինե և մագնիումական իրերի
պաշտպանության համար։ Գույնը – արծաթագույն

Գինը – 2400 դր/կգ.

33. ԳՐՈՒՆՏ ԳՖ – 021

Գինը – 1080 դր/կգ.

34. ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՆԵՐԿ

Գինը А-1 – 312 դր/կգ.
Գինը А-2 – 380 դր/կգ.
Գինը А-3 – 410 դր/կգ.

35. ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ԱԿՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿ

Գինը Э-1 – 420 դր/կգ.
Գինը Э-2 – 540 դր/կգ.
Գինը Э-3 – 650 դր/կգ.

36. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ՆԵՐԿ (ԷՄԱԼ)

Ակրիլատային տարբեր գույների Գինը – 1140 դր/կգ.
Ալքիդե-հիդրոկարբոնատային Գինը – 960 դր/կգ.
Քլորակաուչուկ-ալքիդային Գինը – 1200 դր/կգ.

37. ԷՊՕՔՍԻՋՐԱԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿ (Երկփաթեթանի)
Նախատեսված է մետաղական խողովակների,
սարքավորումների, երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաների ներքին և
արտաքին մակերևույթների պատման համար:

Գինը – 2400 դր/կգ.

ՄԵԾ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԶԵՂՋԵՐ 5 ± 15%-ով: